Silent Princess

Breaking the Silence

LP: Kinagisnan

| November 18, 2008

Ito ang nakagisnan kong ikinabubuhay ng mga tao sa aming bayan.  Oo, ako ay isang taga-Amadeo- ang Coffee Capital ng Pilipinas.  Kung kaya’t ako ay mahilig uminom ng kape mula pagkabata.  Nakatikim na ba kyo ng kape sa Amadeo?